Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 85

Bijbeltekst(en)

7Breng ons weer tot leven,

dan zullen wij ons in U verheugen.

8Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.

Psalmen 85:7-8NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik ben het leven. En ik wil niets liever dan ook jou opnieuw tot leven brengen. Ik wil je mijn vreugde geven, de vreugde van mijn Geest. Ik toon je mijn trouw en laat je nooit los. Ik help je als je in nood bent en niet goed weet hoe het verder moet. Ja, al sprekend breng Ik jou tot leven. Verheug je daarover.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw vreugde in mijn leven …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons