Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 84

Bijbeltekst(en)

12Want God, de HEER, is een zon en een schild.

Genade en glorie schenkt de HEER,

zijn weldaden weigert Hij niet

aan wie oprecht hun weg gaan.

Psalmen 84:12NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Ik nodig je vandaag uit om onbevangen op weg te gaan. Want Ik ga met je mee. Ik ben je zon en je schild. Ik schenk jou genade en glorie. Alle reden dus om onderweg te zijn en te blijven en om onderweg mijn weldaden te ontvangen. Ik geef jou alle liefde en genade waar je zo naar verlangt.

[BID]
Heer Jezus, laat me onbevangen op weg gaan …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons