Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 83

Bijbeltekst(en)

Een lied, een psalm van Asaf.

2God, houd u niet stil,

zwijg niet, God, zie niet lijdzaam toe.

Psalmen 83:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Nee, Ik ben niet stil, Ik zwijg niet, Ik zie niet onbewogen toe. Ik ben sprekend aanwezig in jouw leven en in deze wereld. Mijn woorden wijzen je de weg naar het leven. Ik ben bewogen met alle mensen, Ik ontferm Me over ieder die mij zoekt. Zo zeg Ik vandaag tegen jou: Ik heb je lief.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw bewogen aanwezigheid …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons