Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 82

Bijbeltekst(en)

8Verhef u, God, spreek recht op aarde,

alle volken behoren U toe.

Psalmen 82:8NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Ja, alle volken behoren Mij toe. Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde, over alle volken en alle mensen. Ik ben de levende Heer die vol liefde regeert en die onrecht niet kan verdragen. Ik spreek recht op aarde, Ik ben de waarheid die vrijmaakt, voor jou en voor alle volken.

[BID]
Heer Jezus, alle volken behoren U toe …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons