Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 81

Bijbeltekst(en)

10Laat geen andere god bij je toe,

buig je niet voor een vreemde god,

Psalmen 81:10NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Vandaag vraag Ik je opnieuw om Mij je God te laten zijn. Ik ben de Heer van je leven en Ik wijs je de weg. Laat geen andere goden toe, laat je niet leiden door geld, door roem, door bezit, door hoogmoed, door hebzucht of wat zich ook maar als god aandient in je leven. Buig je voor hen niet neer, maar ga je weg in nederigheid met Mij.

[BID]
Heer Jezus, wees mijn enige God …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons