Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 57

Bijbeltekst(en)

4Uit de hemel zal Hij hulp sturen,

wie mij bedreigt wordt smadelijk verjaagd. sela

Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw.

Psalmen 57:4NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Als je je in een moeilijke situatie bevindt, waarin je je bang en bedreigd voelt, vertrouw er dan op dat Ik je help. Ik stuur vanuit de hemel mijn hulp naar je toe. Die hulp bestaat in mijn liefde en trouw. Ik heb je lief met heel mijn hart. En Ik zal je nooit loslaten. Eeuwig duurt mijn trouw.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw hulp, uw liefde en uw trouw …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons