Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 58

Bijbeltekst(en)

12Dan zegt men: ‘De rechtvaardige wordt beloond,

er is een God die recht doet op aarde.’

Psalmen 58:12NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Er is op aarde zo veel onrecht, zo veel mensen die elkaar kwaad doen. In deze wereld ben Ik gekomen om recht te doen, om te laten zien hoe je als rechtvaardig mens kunt leven. Leef jij daarom ook als rechtvaardig mens, vol van mijn goedheid en liefde. En laat God recht doen op aarde.

[BID]
Heer Jezus, leer mij rechtvaardig te leven …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons