Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 130

Bijbeltekst(en)

3Als U de zonden blijft gedenken, HEER,

Heer, wie houdt dan stand?

Psalmen 130:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Je bent een mens onderweg. En je loopt steeds weer aan tegen je tekortkomingen en fouten. Ik weet dat je daar soms lange tijd aan blijft denken, want je kunt jezelf maar moeilijk vergeven. Luister: Ik denk niet langer aan je zonden. Ze zijn je vergeven! Sta op en leef!

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw vergeving …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons