Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 106

Bijbeltekst(en)

3Gelukkig wie zich houden aan het recht

en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.

Psalmen 106:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Gelukkig ben je als je recht doet en rechtvaardig leeft. Gelukkig ben je als je zo in mijn voetspoor gaat, telkens weer. Ik geef je mijn heilige Geest zodat je rechtvaardig kunt leven en recht kunt doen. Dat maakt gelukkig.

[BID]
Heer Jezus, geef mij uw Geest van rechtvaardigheid …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons