Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 107

Bijbeltekst(en)

35Hij maakt van woestijnen waterland,

van dor gebied een bronrijke streek.

Psalmen 107:35NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Waar mijn Geest komt, gaat leven stromen. Een woestijn wordt een oase waar water is. Een dor gebied wordt een streek vol bronnen. Ik nodig je uit om plekken in je leven waar het dor en woestijnachtig is door Mij te laten aanraken. Laat mijn Geest erbij komen. Er zal levend water gaan stromen.

[BID]
Heer Jezus, breng door uw Geest bloei waar het nu dor is …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons