Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 108

Bijbeltekst(en)

5Hemelhoog is uw liefde,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalmen 108:5NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ik word niet moe om het tegen je te zeggen. Want je vergeet het zo vaak. Mijn liefde en mijn trouw zijn eeuwig en onuitputtelijk, Mijn liefde gaat zo hoog als de hemel. Ja, mijn liefde is de hemel op aarde. Mijn trouw reikt tot de wolken en is vol van zegen en genade. Liefdevol en trouw – zo ben Ik.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw liefde en uw trouw …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons