Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 109

Bijbeltekst(en)

26Help mij, HEER, mijn God,

red mij in uw trouw,

27dan zullen zij weten dat het uw hand is,

dat U, HEER, dit hebt gedaan.

Psalmen 109:26-27NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik ben in je leven aanwezig om je te helpen. Telkens als je in nood bent, als het leven je zwaar valt, als er tegenslag of tegenstand is, ben Ik er om je te redden. Mijn hand is zegenend aanwezig in jouw leven. Mijn hand is sterk en krachtig om te doen wat jij nodig hebt. Ik help je en red je.

[BID]
Heer Jezus, help mij en red mij door uw sterke hand …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons