Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 105

Bijbeltekst(en)

8Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken

zijn belofte aan duizend geslachten,

Psalmen 105:8NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Mijn belofte zal Ik nooit vergeten. Ja, Ik zal eeuwig denken aan wat Ik heb beloofd. Ik beloof vergeving van zonden en eeuwig leven. Ik beloof mijn Geest te geven. Ik beloof trouw en liefdevol te zijn. En dat ben Ik, ook op deze dag: gevend, genadig, vernieuwend, liefdevol. Ontvang deze belofte en ga zo op weg.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor al uw beloften …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons