Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 104

Bijbeltekst(en)

30Zend uw adem en zij worden geschapen,

zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.

Psalmen 104:30NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Ik zend mijn adem. Mijn Geest waait door deze wereld. Waar Hij is, komt de lente. Alles maak Ik nieuw. Ik geef de aarde een nieuw gelaat, Ik geef de mensen een nieuw begin, Ik geef jou nieuw leven, een leven dat vol is van mijn kracht en mijn licht. Ja, Ik zend je nu mijn adem. Ik maak je nieuw.

[BID]
Heer Jezus, laat het lente zijn in mijn leven …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons