Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 103

Bijbeltekst(en)

3Hij vergeeft u alle schuld,

Hij geneest al uw kwalen,

4Hij redt uw leven van het graf,

Hij kroont u met trouw en liefde,

Psalmen 103:3-4NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Luister naar wat Ik vol liefde tegen je zeg vandaag. Ik vergeef jou alle schuld. Ik genees al jouw kwalen. Ik red jouw leven van het graf. Ik kroon jou met trouw en liefde. Ja, zo maak ik je leven, dat vol gebrokenheid is, toch heel. Ik geef je heelheid. Ontvang wat Ik je geef.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor alles wat U geeft …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons