Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 102

Bijbeltekst(en)

12Mijn dagen gaan heen als een schaduw,

ik moet verdorren als gras.

Psalmen 102:12NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Je bent een kwetsbaar mens. Herken je dat? Je bent een kwetsbaar en breekbaar mens. Je dagen gaan als een schaduw voorbij. Je moet verdorren als gras. Maar midden in die kwetsbaarheid en vergankelijkheid ben Ik eeuwig bij je. In je kwetsbaarheid ben Ik je kracht. In jouw tijdelijkheid ben Ik de Eeuwige!

[BID]
Heer Jezus, wees in mijn kwetsbaarheid krachtig aanwezig …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons