Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 31

Bijbeltekst(en)

16mijn lot en mijn leven zijn in uw hand,

bevrijd mij van mijn vijanden en vervolgers.

Psalmen 31:16NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Jouw lot en jouw leven liggen in mijn hand. Probeer niet zelf alles in de hand te houden. Want dat zal niet lukken. Het maakt dat je krampachtig leeft. Ik ben het die je verlost uit de greep van je vijanden en vervolgers. Zoek je vrijheid daarom bij Mij alleen. Leg je leven in mijn hand.

[BID]
Heer Jezus, in uw hand leg ik mijn leven …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons