Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 30

Bijbeltekst(en)

11Luister, HEER, en toon uw genade,

HEER, kom mij te hulp.

Psalmen 30:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Als je in mijn aanwezigheid bent, zie Ik je. Als je tot Mij roept, luister Ik naar je. Ik toon je mijn genade door je onvoorwaardelijk lief te hebben met een eeuwige liefde. Ik toon je mijn genade door je te helpen als je in nood bent. Zoek Mij en je zult Me altijd vinden.

[BID]
Heer Jezus, laat mij uw genade ervaren …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons