Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 95

Bijbeltekst(en)

7Ja, Hij is onze God

en wij zijn het volk dat Hij hoedt,

de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem:

Psalmen 95:7NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik ben de goede herder. Ik ben het die jou leidt, zoals een herder zijn schapen leidt. Ik bescherm en bewaar je, ook in moeilijke situaties. Ik nodig je uit om naar Mij te kijken en mijn stem te horen. Vrees geen gevaar, want Ik ben bij je. Ik geef je nieuwe kracht en leid je langs veilige paden.

[BID]
Heer Jezus, leid me door uw hand …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons