Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 96

Bijbeltekst(en)

2Zing voor de HEER, prijs zijn naam,

verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.

Psalmen 96:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Ik roep je op om vandaag mijn naam te prijzen. Mijn naam is Jezus: Heer van hemel en aarde, redder van de wereld, goede herder en licht voor de mensen. Ik red deze wereld en Ik red jou door lief te hebben en trouw te zijn. Laat je redden. Maak ruimte in je leven voor wat Ik je dag tot dag wil geven.

[BID]
Heer Jezus, red mij van dag tot dag …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons