Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 53

Bijbeltekst(en)

Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een kunstig lied van David.

2Dwazen denken: Er is geen God.

Verdorven zijn ze, en gruwelijk is hun onrecht,

geen van hen deugt.

Psalmen 53:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Vanuit de hemel zie Ik alles wat er op aarde gebeurt. Ik zie de mensen die Ik gemaakt heb en die Ik liefheb. Velen zoeken Mij niet en missen daardoor de wijsheid en de redding die Ik geef. Maar jij zoekt Mij. Jouw hart gaat naar Mij uit. Laat dat nooit los. Ik houd je vast.

[BID]
Heer Jezus, help me U blijvend te zoeken …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons