Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 1

Bijbeltekst(en)

Eerste boek

1Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,

2maar vreugde vindt in de wet van de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Psalmen 1:1-2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Als je gelukkig wilt zijn en vreugde wilt vinden, luister dan naar mijn stem. Geef gehoor aan wat Ik te zeggen heb. Mijn woorden brengen leven. De weg die Ik je wijs, geeft je toekomst. Verdiep je daarom in mijn woorden, dag en nacht. Laat mijn woorden in je zijn, samen met mijn Geest. Dat brengt geluk.

[BID]
Heer Jezus, geef mij vreugde in uw woorden …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons