Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 2

Bijbeltekst(en)

11Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag,

breng Hem bevend uw hulde.

Psalmen 2:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik ben de Heer, je God. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Toon Mij daarom naast je liefde ook je ontzag. Ik en de Vader, wij zijn één in majesteit en luister, één in kracht en grootheid. Ja, breng hulde en kniel. Geef je over aan mijn grote goedheid voor jou.

[BID]
Heer Jezus, ik heb ontzag voor U …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons