Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 3

Bijbeltekst(en)

4U, HEER, bent een schild om mij heen,

U bent mijn eer, U houdt mij staande.

Psalmen 3:4NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik ben een schild om jou heen. Bij alles wat er speelt in jouw leven en in deze wereld, ben Ik het die jou blijvend beschermt. Ik ben je kracht, je eer, je toekomst. Ik ben het die jou staande houdt als je dreigt te vallen. En Ik help je overeind als je struikelt. Eer Mij als je schild. Dan ben je veilig.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat U als een schild om mij heen bent …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons