Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 123

Bijbeltekst(en)

1Een pelgrimslied.

Naar U sla ik mijn ogen op,

naar U die in de hemel troont.

Psalmen 123:1NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Als je onderweg bent, is het belangrijk om een ankerpunt te hebben. De hemel is zo’n ankerpunt. Op aarde heb je vaak te maken met tegenslagen, met doodlopende wegen, met verkeerde keuzes. Maar altijd kun je dan omhoogkijken, naar de hemel, als de plaats waar Ik troon. Ik ben de Heer die jou ziet als je naar Mij kijkt. Sla je ogen daarom op naar Mij.

[BID]
Heer Jezus, Ik sla mijn ogen op naar U …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons