Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 132

Bijbeltekst(en)

11De HEER heeft David trouw gezworen,

en zijn belofte neemt Hij niet terug:

‘Een van je nazaten

laat Ik je troon bestijgen.

Psalmen 132:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Ik neem mijn beloften niet terug. Ik beloof aan jou en aan al Gods kinderen: leven, echt leven, vreugde en vrede, een thuis bij je hemelse Vader, vergeving en bevrijding. Ik ben trouw aan wat Ik zeg en aan wat Ik heb gezegd. Vertrouw op mijn woorden en zie uit naar de vervulling van al mijn beloften in jouw leven.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw beloften …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons