Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 91

Bijbeltekst(en)

16hem overvloed van dagen geven.

Ik zal zijn redding zijn.’

Psalmen 91:16NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat valt je op in deze woorden?

[LUISTER]
Als je Mij aanroept, zal Ik je antwoorden door te laten merken dat Ik je overvloed geef: dagen vol genade en nabijheid, dagen vol bescherming en liefde, dagen vol van mijn aanwezigheid. Ik zal je redding zijn. Ik red je door er te zijn. Richt je aandacht op Mij. Richt je hart op Mij. Zo word je gered.

[BID]
Heer Jezus, red mij, geef mij overvloed …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons