Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 93

Bijbeltekst(en)

1De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed,

de HEER is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,

Psalmen 93:1NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Als je je zwak voelt en onmachtig, weet dan dat Ik machtig ben en sterk. Ik ben de koning van de wereld. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ik nodig je vandaag uit om je vertrouwen opnieuw op mij te stellen. Weet in je kwetsbaarheid: Ik, de Heer, ben bekleed met macht en majesteit.

[BID]
Heer Jezus, laat mij uw koningschap in mijn leven ervaren …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons