Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 111

Bijbeltekst(en)

10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,

leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Psalmen 111:10NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakke

[LUISTER]
Ik geef je wijsheid als je leeft in verbondenheid met Mij en in ontzag voor de Vader. Ik geef je mijn Geest die je zal leiden, zodat je leeft naar de wijze regels die God je geeft. Zo wordt het leven op aarde goed. Zo zullen mensen door jou heen mijn goedheid en liefde zien en mijn Vader in de hemel eren.

[BID]
Heer Jezus, geef me uw wijsheid om het goede te zien.

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons