Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 145

Bijbeltekst(en)

9Goed is de HEER voor alles en allen,

Hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

Psalmen 145:9NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat roepen deze woorden bij je op?

[LUISTER]
Ik ben de Heer je God. Ik ben de Heer van alles en allen. Mijn goedheid deel Ik uit, elke dag opnieuw. Mijn hart gaat uit naar heel de schepping, naar alles wat bestaat en leeft. Alles is door Mij geschapen. En met alles wat in Mij is ontferm Ik mij over heel mijn schepping. Ontvang mijn goedheid en deel die uit.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw goedheid voor heel de schepping …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons