Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 144

Bijbeltekst(en)

3HEER, wat is de mens dat U hem wilt kennen,

de sterveling dat U hem aandacht schenkt?

Psalmen 144:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Jij bent een mens, een sterveling. Ik ken je leven en de gebrokenheid en zwakheid die daarbij horen. Ik zie je en Ik ken je. Ik geef je al mijn aandacht. Want je bent een kind van de Vader, door Hem geschapen en geliefd. Ja, Ik ken je menselijkheid en je stervelijkheid. Juist daarom schenk Ik je mijn aandacht.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor de aandacht die U mij schenkt …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons