Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 25

Bijbeltekst(en)

14De HEER is een vriend van wie Hem vrezen,

Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.

Psalmen 25:14NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ik ben een vriend voor jou. Ik ken je eerbied en je liefde voor Mij. Ja, Ik noem je vriend. Ik maak je vertrouwd met Mij en met alles wat Ik zeg en beloof. Zo zijn we intens verbonden. Elke dag opnieuw nodig Ik je uit om in mijn verbond met jou te leven. En Ik verlang ernaar dat je dat ook daadwerkelijk doet.

[BID]
Heer Jezus, maak mij vertrouwd met uw verbond …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons