Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 26

Bijbeltekst(en)

1Van David.

Doe mij recht, HEER,

want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan,

op U, HEER, heb ik vertrouwd,

ik wankelde niet.

Psalmen 26:1NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik zie dat je je weg met Mij gaat. Ik zie je verlangen om Mij te dienen en te volgen. Ik zie dat je op Mij vertrouwt. Blijf deze weg steeds gaan, zonder te dwalen en zonder te verzwakken. Dan zul je niet wankelen en zal Ik je recht doen. Vertrouw op Mij met heel je hart.

[BID]
Heer Jezus, help me mijn weg met vertrouwen te gaan …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons