Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 24

Bijbeltekst(en)

3Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn heilige plaats?

Psalmen 24:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik verlang ernaar dat je rein en zuiver bent, dat je oprecht en eerlijk leeft, dat je daden en je woorden passen bij mijn koninkrijk. Daarom geef Ik jou mijn heilige Geest. Ik schep in jou een zuiver hart, en Ik doorstroom jou met mijn Geest zodat je reine handen hebt en goede woorden spreekt. Wees heilig, want Ik ben heilig.

[BID]
Heer Jezus, maak me heilig en rein …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons