Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 150

Bijbeltekst(en)

6Alles wat adem heeft, loof de HEER.

Halleluja!

Psalmen 150:6NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ik wil graag dat er een halleluja op je lippen ligt omdat jij ademt. Ik heb je mijn adem gegeven. Jij bent vol van mijn Geest en mijn leven. Zeg daarom: halleluja. Halleluja voor het leven. Halleluja voor je adem. Halleluja voor de schepping. Halleluja omdat ik de Heer ben en jou het leven gun. Adem en leef. Leef volop!

[BID]
Heer Jezus, ik zeg ‘halleluja’ – U loof ik …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons