Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 149

Bijbeltekst(en)

2Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker,

het volk van Sion juichen om zijn koning.

Psalmen 149:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Jij leeft op aarde en maakt deel uit van mijn volk in de wereld. Wees samen met al mijn kinderen verheugd over mij, als je machtige maker. Ja, Ik heb alles gemaakt, Ik heb jou gemaakt, Ik ben een koning vol macht in jouw leven en in het leven van heel de wereld. Ken mij en verheug je in mij!

[BID]
Heer Jezus, ik prijs U als de machtige maker van alles wat is…

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons