Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 35

Bijbeltekst(en)

1Van David.

Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden,

vecht tegen wie mij bevechten,

Psalmen 35:1NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Er wordt in deze wereld veel gestreden en gevochten. Volken staan op tegen elkaar. Machthebbers zaaien dood en verderf. Er worden oorlogen gevoerd. En tussen mensen is er vaak haat en nijd en strijd. Weet dit: Ik vecht voor gerechtigheid, Ik strijd voor eerlijkheid. Ik ben overwinnaar.

[BID]
Heer Jezus, dank U voor uw overwinning …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons