Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 37

Bijbeltekst(en)

11Wie nederig zijn, zullen het land bezitten

en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Psalmen 37:11NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Ik nodig je uit tot een leven vol nederigheid. Dat is een leven waarin voor trots en hoogmoed geen plaats is. Ban die uit je gedachten en je daden. Een wees nederig en zachtmoedig zoals Ik ben. Dan zul je het land bezitten, dan zul je geluk kennen: een overvloed aan vrede.

[BID]
Heer Jezus, maak me nederig van hart …

[VERSTIL]
Blijf nog even in de stilte van de Jezusruimte.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons