Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 38

Bijbeltekst(en)

10Heer, al mijn verlangens zijn U bekend,

mijn zuchten is U niet verborgen,

Psalmen 38:10NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar doen deze woorden je aan denken?

[LUISTER]
Ja, al je verlangens zijn Mij bekend. Ik weet dat je verlangt naar liefde en verbondenheid, naar troost en houvast, naar geluk en genade. Ik weet ook dat je er wel eens onder zucht dat je er zo weinig van ervaart. Maar weet dit: Ik ken je verlangens en Ik zal je verlangens vervullen door mijn Geest.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat u mijn verlangens kent …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons