Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 14

Bijbeltekst(en)

2De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen

om te zien of er één verstandig is,

één die God zoekt.

Psalmen 14:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Welke overweging maken deze woorden bij je wakker?

[LUISTER]
Vanuit de hemel zie Ik alles wat er op aarde gebeurt. Ik zie de mensen die Ik gemaakt heb en die Ik liefheb. Velen zoeken Mij niet en missen daardoor de wijsheid en de redding die Ik geef. Maar jij zoekt Mij. Jouw hart gaat naar Mij uit. Laat dat nooit los. Ik houd je vast.

[BID]
Heer Jezus, help me U blijvend te zoeken …

[VERSTIL]
Neem nog wat tijd om in Gods aanwezigheid te zijn.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons