Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 100

Bijbeltekst(en)

3Erken het: de HEER is God,

Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe,

zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt.

Psalmen 100:3NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Wat raakt je in deze woorden?

[LUISTER]
Ik heb jou gemaakt. Ik ben de Schepper van je leven, van heel je bestaan. En Ik heb je een plaats gegeven tussen alle andere mensen. Samen met hen behoor jij Mij toe. Laat Mij je weiden, laat Mij je leiden, laat Mij voor je zorgen. En neem jij je plaats in tussen alle mensen die Ik liefheb.

[BID]
Heer Jezus, weid mij en leid mij …

[VERSTIL]
Word stil en besef dat Jezus er is.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons