Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 19

Bijbeltekst(en)

15Laten de woorden van mijn mond U behagen,

de overpeinzingen van mijn hart U bekoren,

HEER, mijn rots, mijn bevrijder.

Psalmen 19:15NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik ken je verlangen om Mij met je woorden en je gedachten te eren. Daarin faal je ook vaak. Maar Ik zie dat je steeds opnieuw zo probeert te spreken dat Ik er vreugde in vind. Ik zie dat je steeds opnieuw in je gedachten en overwegingen mijn grootheid recht wilt doen. Blijf het verlangen dat mijn Geest in jou werkt volgen!

[BID]
Heer Jezus, laten mijn woorden en gedachten U eren …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons