Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 67

Bijbeltekst(en)

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2Moge God ons genadig zijn en ons zegenen,

moge het licht van zijn gelaat over ons schijnen. sela

Psalmen 67:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Waar raken deze woorden jouw leven?

[LUISTER]
Ik zegen je op dit moment. Ik bescherm je vandaag. Het licht van mijn gelaat schijnt over jou en Ik geef je mijn genade. Ik zie je en ik heb je lief en Ik geef je wat Ik heb: liefde, vreugde, vrede, wijsheid, geduld en trouw. Al het mijn is het jouwe. Ik zegen jou. Wees een bron van zegen.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat U mij zegent …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons