Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Psalm 127

Bijbeltekst(en)

2Vergeefs is het

dat je vroeg opstaat,

je laat te ruste legt,

je aftobt voor wat brood –

Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.

Psalmen 127:2NBV21Open in de Bijbel

[LEES]
Hoe herken je deze woorden in je dagelijkse leven?

[LUISTER]
Je doet van alles, je staat vroeg op, je gaat laat naar bed. En je hebt steeds het gevoel dat je eigenlijk te weinig doet. Laat tot je doordringen dat je gezwoeg en je getob je niet brengen waar je het meest naar verlangt. Alleen Ik geef je wat je echt nodig hebt, niet als je werkt en bezig bent, maar als je slaapt. Je bent mijn lieveling. Ik geef je wat je nodig hebt.

[BID]
Heer Jezus, dank U dat Ik alles van U mag ontvangen …

[VERSTIL]
Blijf nog een poosje in de rust.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons