Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Veertigdagen – Wie zeg jij dat Ik ben?

Leesplan voor de veertigdagentijd

‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Die vraag stelt Jezus in Matteüs 16:15 aan zijn leerlingen. Het is de vraag die in alle vier de evangeliën centraal staat. Wie is Jezus? Wie zeggen de mensen dat Hij is, en welk antwoord geven wij, 2000 jaar later, op die vraag?

In de aanloop naar Pasen bieden we dit leesplan om stil te staan bij de identiteit en betekenis van Jezus. Zeven weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun eigen licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn. De korte uitleg en reflectievragen helpen je om op zoek te gaan naar je eigen antwoord op die vraag.

Overdenkingen

Inleiding Wie zeg jij dat Ik ben lezen
Dag 1 – Hij die zal dopen met de heilige Geest en met vuur | 22 februari 2023 lezen
Dag 2 – Verkondiger van het goede nieuws | 23 februari 2023 lezen
Dag 3 – De Gezalfde van de Heer | 24 februari 2023 lezen
Dag 4 – Degene die komen zou | 25 februari 2023 lezen
Dag 5 – De timmerman | 26 februari 2023 lezen
Dag 6 – Gever van vrede | 27 februari 2023 lezen
Dag 7 – De Heer is onze gerechtigheid | 28 februari 2023 lezen
Dag 8 – Rechtvaardige rechter | 1 maart 2023 lezen
Dag 9 – Licht voor de wereld | 2 maart 2023 lezen
Dag 10 – Één met de Vader | 3 maart 2023 lezen
Dag 11 – De weg, de waarheid en het leven | 4 maart 2023 lezen
Dag 12 – Heerser over de machten van de natuur | 5 maart 2023 lezen
Dag 13 – Hij die de storm tot zwijgen brengt | 6 maart 2023 lezen
Dag 14 – Het Woord | 7 maart 2023 lezen
Dag 15 – Hoofd over alles | 8 maart 2023 lezen
Dag 16 – Eerstgeborene van heel de schepping | 9 maart 2023 lezen
Dag 17 – Grondlegger en voltooier van ons geloof | 10 maart 2023 lezen
Dag 18 – Hoeksteen | 11 maart 2023 lezen
Dag 19 – Vergever van zonden | 12 maart 2023 lezen
Dag 20 – Bemiddelaar van verzoening | 13 maart 2023 lezen
Dag 21 – Pleitbezorger bij de Vader | 14 maart 2023 lezen
Dag 22 – Hogepriester in de hemel | 15 maart 2023 lezen
Dag 23 – Bemiddelaar van een nieuw verbond | 16 maart 2023 lezen
Dag 24 – Bevrijder | 17 maart 2023 lezen
Dag 25 – Redder | 18 maart 2023 lezen
Dag 26 – Het hemelse brood | 19 maart 2023 lezen
Dag 27 – Levend water | 20 maart 2023 lezen
Dag 28 – De opstanding en het leven | 21 maart 2023 lezen
Dag 29 – Gods uitverkorene | 22 maart 2023 lezen
Dag 30 – Een licht voor alle volken | 23 maart 2023 lezen
Dag 31 – Gods geliefde Zoon | 24 maart 2023 lezen
Dag 32 – Hij die komt in de naam van de Heer | 25 maart 2023 lezen
Dag 33 – De Messias | 26 maart 2023 lezen
Dag 34 – De lijdende dienaar | 27 maart 2023 lezen
Dag 35 – Lam van God | 28 maart 2023 lezen
Dag 36 – Steen des aanstoots | 29 maart 2023 lezen
Dag 37 – De steen die de bouwers afkeurden | 30 maart 2023 lezen
Dag 38 – Goede herder | 31 maart 2023 lezen
Dag 39 – Een koning die vrede brengt | 1 april 2023 lezen
Dag 40 – Zoon van David | 2 april 2023 lezen
Dag 41 – Heer | 3 april 2023 lezen
Dag 42 – De Mensenzoon die verheven zal worden | 4 april 2023 lezen
Dag 43 – Gods dienaar | 5 april 2023 lezen
Dag 44 – Heerser in Gods koninkrijk, dienaar onder de mensen | 6 april 2023 lezen
Dag 45 – Koning van de Joden | 7 april 2023 lezen
Dag 46 – de Gestorvene | 8 april 2023 lezen
Dag 47 – De opgestane Heer | 9 april 2023 lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons