Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 43 – Gods dienaar

Bijbeltekst(en)

De lijdende dienaar van de HEER

13Ja, mijn dienaar zal slagen,

hij zal groots zijn en hoogverheven.

14Zoals hij velen deed huiveren

– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik,

zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,

15zo zal hij veel volken opschrikken,

en koningen zullen sprakeloos staan.

En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,

zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

Jesaja 52:13-15NBV21Open in de Bijbel

De laatste verzen van Jesaja 52 vormen het begin van een profetie over de lijdende dienaar van de heer, die doorloopt tot het einde van hoofdstuk 53. In dit gedeelte rijzen twee beelden van de dienaar op, die met elkaar lijken te botsen. Enerzijds spreekt de tekst over zijn vernedering. Zijn afzichtelijke uiterlijk en mismaaktheid doen iedereen huiveren. Aan de andere kant horen we dat de dienaar hoogverheven en groots zal zijn. Volken en koningen staan sprakeloos vanwege hem. Eenzelfde tegenstrijdigheid kenmerkt het einde van Jezus’ leven op aarde. Jezus stierf een vernederende kruisdood. Zijn handen en voeten werden doorboord, op zijn hoofd werd een doornenkroon geplaatst. Maar nadat Hij door de dood heen was gegaan, werd Hij door God tot majesteit verheven (Johannes 12:23). Hij werd opgenomen in de hemel. Vandaar zal Hij, gezeten aan de rechterhand van God, op een dag heersen over de hele wereld (Lukas 24:51; Hebreeën 1:3; Openbaringen 11:15; 19:11-16).

‘En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.’ Aan wie denk jij bij deze zin?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons