Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 42 – De Mensenzoon die verheven zal worden

Bijbeltekst(en)

23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor Mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 34De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?’ 35‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 36Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Johannes 12:23-36NBV21Open in de Bijbel

Al eerder heeft Jezus vooruitgewezen naar zijn dood. Nu spreekt Hij steeds dringender over de dingen die binnenkort zullen gebeuren, en over hun betekenis. In dit gedeelte lijken veel tegenstrijdige dingen te staan. Wie zich als dienaar opstelt, wordt geëerd. Wie bereid is zijn leven op te geven, zal het eeuwige leven krijgen. Alleen als een graankorrel sterft, kunnen er weer nieuwe graankorrels uit groeien. Steeds zegt Jezus dingen die anders zijn dan de mensen verwachten. Dat geldt ook voor de uitspraak dat de Mensenzoon verheven zal worden. Je zou kunnen zeggen dat de betekenis daarvan een tweetrapsraket is. Jezus’ luisteraars denken vooral aan het tweede deel: een eervolle plaats naast God de Vader. Maar eerst komt het deel dat zelfs Jezus de angst om het hart doet slaan: Hij zal omhoog geheven worden aan het kruis.

Welke Bijbelteksten ken je nog meer waarin menselijke verwachtingen en veronderstellingen onderuit worden gehaald?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons