Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 39 – Een koning die vrede brengt

Bijbeltekst(en)

9Juich, vrouwe Sion,

Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!

Je koning is in aantocht,

bekleed met gerechtigheid en zege.

Nederig komt hij aanrijden op een ezel,

op een hengstveulen, het jong van een ezelin.

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen

en de paarden uit Jeruzalem;

de oorlogsboog wordt gebroken.

Hij zal vrede stichten tussen de volken.

Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee,

van de Rivier tot aan de einden der aarde.

Zacharia 9:9-10NBV21Open in de Bijbel

In deze profetie van Zacharia worden de inwoners van Juda en Jeruzalem aangemoedigd om zich te verheugen omdat de koning in aantocht is. Zacharia trad op als profeet rond 520 voor Christus, toen een groep Judeeërs vanuit Babylonië was teruggekeerd naar Jeruzalem. Ook al stond Juda nog steeds onder het bewind van de Perzen, misschien hadden de inwoners de hoop op onafhankelijkheid en op de komst van een nieuwe koning uit het huis van David nog niet opgegeven. Maar de verwachting in deze profetie is vooral gericht op de komst van een grotere koning, de messias. Deze koning zal gerechtigheid brengen. Hij zal nederig zijn en vrede stichten, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. In het Nieuwe Testament wordt naar deze tekst verwezen bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (zie Matteüs 21:1-11).

Aan welke situaties – uit het nieuws, of misschien in jouw omgeving – denk jij bij deze profetie?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons