Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 38 – Goede herder

Bijbeltekst(en)

11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 17De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’

19Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei.

Johannes 10:11-19NBV21Open in de Bijbel

Eerder lazen we over Jezus als lam van God. In de tekst van vandaag komt het beeld van schapen op een andere manier naar voren. Jezus zegt hier: ‘Ik ben de goede herder’ en ‘Ik ben de deur voor de schapen’. Beide beelden komen ook voor in het Oude Testament. Het volk Israël wordt daarin vaak vergeleken met een kudde schapen. Met de (goede) herder wordt in het Oude Testament God bedoeld of de koning uit het geslacht van David, die door God gezonden wordt. In Jesaja 40:11 lees je bijvoorbeeld hoe God het volk liefdevol weer bij elkaar brengt nadat het uit elkaar is gedreven. En in Micha 5:1-5 droomt de profeet van een messiaanse koning die hij beschrijft als een herder. Door de macht van deze koning kan het volk veilig wonen. Als Jezus zichzelf ‘herder’ en ‘deur’ noemt, betrekt Hij de gedachten die deze beelden bij zijn toehoorders oproepen dus op zichzelf: Hij geeft goede zorg, veiligheid en bescherming.

Begrijp je waarom Jezus’ woorden tot verdeeldheid leidden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons