Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 37 – De steen die de bouwers afkeurden

Bijbeltekst(en)

1Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.

2Laat Israël zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

3het huis van Aäron zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –

4wie de HEER vreest, zeggen:

‘Eeuwig duurt zijn trouw.’

5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’

En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.

6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,

wat kunnen mensen mij doen?

7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,

kijk ik op mijn haters neer.

8Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mensen.

9Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mannen met macht.

10Alle volken hadden mij ingesloten

– ik weerstond ze in de naam van de HEER –

11ze sloten mij van alle kanten in

– ik weerstond ze in de naam van de HEER –

12ze sloten mij in als een zwerm bijen

maar doofden snel als een vuur van dorens

– ik weerstond ze in de naam van de HEER.

13Jullie sloegen mij en ik viel,

maar de HEER heeft geholpen.

14De HEER is mijn sterkte, mijn beschermer,

Hij heeft mij redding gebracht.

15Hoor hoe de redding wordt bezongen

in de tenten van de rechtvaardigen:

de rechterhand van de HEER doet machtige daden,

16de rechterhand van de HEER richt op,

de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17Ik zal niet sterven, maar leven

en verhalen van de daden van de HEER:

18de HEER heeft mij gestraft,

maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,

ik wil binnengaan om de HEER te loven.

20Dit is de poort die leidt naar de HEER,

hier gaan de rechtvaardigen binnen.

21Ik wil U loven omdat U antwoordde

en mij redding bracht.

22De steen die de bouwers afkeurden

is de hoeksteen geworden.

23Dit is het werk van de HEER,

een wonder in onze ogen.

24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,

laten wij juichen en ons verheugen.

25Ach HEER, red ons toch,

HEER, geef ons voorspoed.

26Gezegend wie komt in de naam van de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen

tot aan de hoorns van het altaar.

28U bent mijn God, U zal ik loven,

hoog zal ik U prijzen, mijn God.

29Loof de HEER, want Hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.

Psalmen 118NBV21Open in de Bijbel

‘Loof de heer, want Hij is goed.’ Daarmee begint en eindigt deze psalm. Psalm 118 is dan ook een danklied. De ik-persoon (die misschien het hele volk vertegenwoordigt) vertelt hoe God hem in het verleden steeds heeft geholpen en hem altijd trouw is gebleven. Daarom roept hij de mensen op om God prijzen. Een bekend vers uit deze psalm is vers 22. Hier wordt het beeld van een hoeksteen gebruikt. Dit was een grote steen die belangrijk was voor de stevigheid van een bouwwerk, mogelijk de funderingssteen waarop de rest van het huis rustte. Het volk van God wordt vergeleken met een steen die vanwege zijn vreemde vorm eerst weggegooid werd, maar later, als hoeksteen, een belangrijke plaats kreeg in het gebouw. Het volk Israël, dat eerst werd onderdrukt, heeft nu een eervolle plaats gekregen onder de volken. De schrijver ziet hierin een wonder van de heer. Later verwijst Jezus naar deze psalmtekst. Ook Hij werd door de mensen afgekeurd en verworpen, zelfs met de dood tot gevolg. Maar na zijn sterven werd Hij door God in ere hersteld, en werd Hij tot de hoeksteen van de kerk (Matteüs 21:42; verg. Efeziërs 2:20).

Lees de psalm nog eens rustig door, en kies één of twee verzen die voor jou iets over Jezus zeggen. Sta er vandaag nog een paar keer bij stil.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons